Renovasjonsselskapet ENVINA IKS er...

... et interkommunalt renovasjonsselskap som betjener innbyggere og næringsliv i kommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal.

Envina IKS ble etablert i 2004 og skal ivareta eierkommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal sine renovasjonsoppgaver. Hovedkontoret ligger i Melhus. Vi har ansvaret for innsamling av avfall fra
ca 27 000 innbyggere. Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene fremme bevisste holdninger til ressursbruk i samfunnet, gjennom å legge til rette for kildesortering, ombruk og gjenvinning av ulike fraksjoner av avfall.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

For barnehager og skoler


Her finner du spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.

Visste du at....
325 bruskorker i plast kan bli én elevstol.
FORSIDE - Søppelkasse

Nytt eller endring av abonnement? 
Mer info her!
Interkommunalt renovasjonsselskap
for Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal.
Envina IKS, Idrettsvegen 1, 7224 Melhus | Telefon 72 85 35 60 | Fax 72 85 35 62 | e-mail: post@envina.no