På våre hyttepunkter kan du levere glass-/metallemballasje og restavfall.
Innkaståpningen i containerne er begrenset, for her kaster du kun det daglige avfallet som får plass i en bærepose.
Alle som betaler for hytterenovasjon, kan fritt bruke våre gjenvinningsstasjoner for annet avfall. Her kan du levere avfall som ikke inngår i restavfall, slik som farlig avfall, elektrisk/elektronisk avfall, møbler, hvitevarer o.l.

Hytterenovasjon gjelder for Melhus kommune, og er plassert på følgende steder:

 • Øysand: Gamle Kongeveg
 • Rødde: Ved innkjøring til Rødde folkehøyskole
 • Aundalen: Ved Vollmarka
 • Kvål: Bennavegen, Trehjørningen skistadion
 • Ler: P-plass ved Coop
 • Fremo: P-plass ved Fremo leir
 • Lundadalen: Innenfor bom på Lundadalsvegen
 • Lundamo: På Esso Lundamo
 • Gylland: Ved avkjøringen fra E6 til Gylland
 • Skoldadalsvegen: På parkeringsplassen ved krysset til Sandholdtvegen
 • Gåsbakken: Ved Coop
 • Korsvegen: Ved Coop
Klikk her for å komme til kart over hyttepunktene på sortere.no.
NB! Det er kun de hyttepunktene som ligger i Melhus kommune som kan benyttes av våre innbyggere.

Tilbake

Utslitte tekstiler..
..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte tekstiler pakkes i
pose og legges i

Fretex eller UFFs
innsamlingsboks
.                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

HytterenovasjonSiden er under utarbeidelse

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.