AVFALLET DITT KOMMER TIL NYTTE

Har du tenkt på at det du kaster i søppeldunken din kan være en ressur? Papp/papir, drikkekartong, plast-/glassemballasje og hermetikkbokser er produkter som bør gå til gjenvinning. Hensikten med kildesortering er å skille avfall som kan gjenvinnes fra avfall som ikke kan brukes. I tillegg ønsker vi å få tak i farlig avfall som kan være skadelig for miljøet.

Klarer vi å gjennomføre kildesortering og gjenvinne avfallet på en fornuftig og effektiv måte, sparer vi miljøet for tunge nedbrytningsprosesser og forurensning. Samtidig minsker vi uttak av råmaterialer som det finnes begrensede mengder av.

Slik kan vi bidra til at våre etterkommere kan puste i ren luft, drikke rent vann og spise mat fra en ren jord.

Slik kan du være med å redusere renovasjonskostnadene:

  • Vær flink til å sortere avfallet
  • Bruk returpunktene og gjenvinningsstasjonen aktivt
  • Avtal beholdersamarbeid med naboen
  • Lag egen hjemmekompost
  • Legg igjen unødvendig emballasje i butikken
  • Si nei til uadressert post (reklame)
  • Kjøp kvalitetsprodukter som varer lenger
  • Reparer fremfor å kjøpe nytt
  • Ikke kast ødelagte tekstiler i restavfallet. Fretex og Uff tar i mot ødelagte tekstiler i sine bokser og sørger for å gi disse nytt liv i form av nye produker.

Utslitte tekstiler..
..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte tekstiler pakkes i
pose og legges i

Fretex eller UFFs
innsamlingsboks
.                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

HytterenovasjonSiden er under utarbeidelse

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.