Renovasjonsselskapet ENVINA IKS er...

... et interkommunalt renovasjonsselskap som betjener innbyggere og næringsliv i kommunene Melhus og Midtre Gauldal.

Envina IKS ble etablert i 2004 for å ivareta eierkommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldals renovasjonsoppgaver. Fra og med 1.1.2018 har Klæbu kommune gått ut av samarbeidet i forbindelse med sammenslåing med Trondheim kommune.

Hovedkontoret ligger i Melhus. Vi har ansvaret for innsamling av avfall fra ca 23 000 innbyggere. Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene fremme bevisste holdninger til ressursbruk i samfunnet, gjennom å legge til rette for kildesortering, gjenbruk og materialgjenvinning av ulike typer avfall.

Utslitte tekstiler..
..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte tekstiler pakkes i
pose og legges i

Fretex eller UFFs
innsamlingsboks
.                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

HytterenovasjonSiden er under utarbeidelse

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.