Gjenbruk

Mye av det som kastes på gjenvinningsstasjonen er flotte ting som kunne kommet til nytte hos andre. Kontakt vår bruktbutikk i Melhus for avtale om gratis levering av ting som kan få nytt liv hos nye eiere. Klikk her for kontaktinformasjon om BruktButikkene.

Levering av avfall

På våre gjenvinningsstasjoner kan du levere de fleste typer avfall, med unntak av matavfall (våtorganisk), radioaktivt avfall og eksplosiver.
De ulike avfallstypene skal kastes på oppmerkede steder. Våre operatører hjelper deg med riktig sortering, men du må selv plassere avfallet i containerne.

Vær oppmerksom på at det ikke er anledning til å hente ut gjenstander fra gjenvinningsstasjonen.

NB! Av sikkerhetshensyn skal barn sitte i
bilen under opphold på gjenvinningsstasjonen.

Følgende er gratis å levere:

 • Asbest og eternitt: Asbest håndteres som farlig avfall (les mer om asbest hos Arbeidstilsynet). Ved levering er det krav til innpakking i to lag byggevareplast (0.2 mm), lagt på pall, maks 50 cm høy. Alle skjøter skal være tapet med sterk tape som tåler lasting og videretransport (ikke maskeringstape). Plast og tape får du kjøpt i byggevarekjeder. Vi tar ikke i mot uemballert asbestholdig avfall.
 • Elektrisk/elektronisk avfall: Småelektrisk avfall, det vil si ting som har gått på strøm/batter, laget lys/lyd.
 • Farlig avfall: Lyspærer, maling, beis lakk og lim, batterier, blekemidler, kluter med løsemidler (legges i tett beholder med vann), spraybokser, kvikksølvtermometer og lignende.
  Les mer om farlig avfall her.
 • Fritidsbåter inntil 15 fot (4,57 meter) uten innenbordsmotor. Les mer om ordningen og refusjon fra Miljødirektoratet her.
 • Gjenbruk: Brukbare, rene tekstiler, sko, bøker, småmøbler og annet som kan komme til nytte for andre, kan leveres direkte på BruktButikken i åpningstiden, eller i Fretex-bokser bl.a. på gjenvinningsstasjonen.
 • Glass- og metallemballasje: Rengjort emballasje, som for eksempel aluminiumsformer, telysholdere, syltetøy- og barnematglass og lokk, vinflasker, hermetikkbokser o.l.
 • Gulvbelegg: Vinylbelegg produsert før 1984 kan inneholde fralater og skal leveres som farlig avfall. Øvrige typer gulvbelegg leveres som blandet avfall og er gebyrbelagt.
 • Hageavfall: Kvist, løv, gress. Greiner og trær kan ikke ha en diameter på over 15 cm.
  Har du svartelistede planter? Se eget punkt på sorteringslisten.
 • Hvitevarer: Fryser, komfyr , kjøleskap, oppvaskmaskin, vaskemaskin, kjøkkenvifte og mikrobølgeovn. Isolasjon: Miljøfarlig isolasjon sorteres i egen container. 
 • Isopor: Vi tar kun imot isopor som er brukt som emballasje i denne containeren. Uren isopor leveres som blandet avfall.
 • Lyspærer og lysstoffrør: Lyspærer skal leveres hele (må ikke knuses!). Spesielt er det viktig at sparepærer, som inneholder kvikksølv, ikke kastes i vanlig avfall.
 • Metall: Sykler/sykkeldeler, rør, takrenner, plater, vasker/kummer, stekepanner o.l.. Med metall menes her; alle typer metall unntatt emballasje og elektrisk/elektronisk avfall.
 • Papp og papir: Her leveres kun rent papp/papir som aviser, tegneserier, pocketbøker, emballasjekartong, pappemballasje, bølgepapp o.l. Tilgriset papp/papir skal leveres som blandet avfall,
 • Plastemballasje: Emballasjeplast som plastposer, plastfolie, plastflasker o.l. Det er kun emballasjeplast som skal leveres her. All annen plast leveres som blandet avfall.
 • Svartelistede planter: Disse plantene skal ikke sammen med hageavfallet, men brennes for å hindre spredning i norsk natur. Pakk de gjerne i en tett plastsekk før den leveres inn på gjenvinningsstasjonen, vi hjelper deg med håndteringen.
 • Tekstiler, ødelagte: Ødelagte tekstiler og sko leveres, rent og tørt i lukket pose, i Fretex´eller UFFs innsamlingsbokser.
 • Trevirke, impregnert: Impregnert trevirke er klassifisert som farlig avfall, og må leveres på gjenvinningsstasjonen. 
 • Vinduer: Klorparafinerte- og PCB-vinduer er klassifisert som farlig avfall. PCB kan finnes i norskproduserte isolerglassruter produsert i perioden 1965-1975 og i importerte vinduer til og med 1979. Klorparafiner kan finnes i isolerglassruter produsert fra og med 1975 til og med 1990. Vennligst kontakt betjening på gjenvinningsstasjonen for riktig sortering av vinduer. Øvrige vinduer leveres som blandet avfall og er gebyrbelagt.

Følgende leveres mot betaling:
Vi aksepterer både kontanter og betalingskort. Prisliste for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene.

 • Blandet avfall: Skal ikke inneholde matavfall, farlig avfall, elektrisk/elektronisk avfall.
 • Bildekk: Kan leveres både med og uten felg. 
 • Fyllmasse, gebyr som for blandet avfall:
  - Inerte masser som tegl, betong, glass og takstein.
  - Rene masser er ikke-forurenset jord, sand, grus, stein, leire, torv og myr.
 • Gips: Gebyr som for blandet avfall.
 • Porselen: For eksemplel servanter, toalett, flis. Gebyr som for blandet avfall.
 • Trevirke, rent: Rent trevirke er alt treverk som ikke er trykkimpregnert. Malt trevirke er rent trevirke.


Utslitte tekstiler..
..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte tekstiler pakkes i
pose og legges i

Fretex eller UFFs
innsamlingsboks
.                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

HytterenovasjonSiden er under utarbeidelse

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.