KONTAKTINFORMASJON

Adresser med kartlink går til Googles karttjeneste

Kundesenter:
Envina IKS
Organisasjonsnummer 986790594
Besøksadresse: Hofstadvegen 98, Melhus
Tlf. 72 85 35 60 - fax 72 85 35 62 - epost post@envina.no
Kundesenteret er betjent på hverdager mellom kl 9.00-15.00


BruktButikken Melhus:
Rådhusvegen 3, Melhuset - tlf 488 94 744 - epost bruktbutikken@envina.no
Her finner du BruktButikkens åpningstider

Gjenvinningsstasjoner:
Hofstadvegen 98, Melhus - tlf 481 42 408
Grinnisvegen 33 (Lundamo) Melhus -  tlf 481 42 408
Soknesøran 10, Støren - tlf 954 45 579
Her finner du åpningstider for gjenvinningsstasjonene

Postadresse:
Postadresse: Postboks 6, 7221 Melhus

Fakturaadresse:
- Per e-post: 4630@invoicecenter.net (NB! Kun et bilag per mail)
- EHF-faktura: Organisasjonsnummer 986 790 594

Utslitte tekstiler..
..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte tekstiler pakkes i
pose og legges i

Fretex eller UFFs
innsamlingsboks
.                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

HytterenovasjonSiden er under utarbeidelse

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.