Nytt/ endre abonnement

Ordningen
Ett abonnement består av to beholdere. En beholder for restavfall som tømmes hver 2. uke og en for papir og kartong, tømmes hver 4. uke. I tillegg er det tilrettelagt for utsortering av plastemballasje. Denne sorteres i utdelte sekker som hentes hver 4. uke sammen med papir.
F.o.m. 1.9.2013 tredde ny forskrift i kraft, der det bl.a. stilles krav til at oppsamlingsenheten på tømmedag skal plassert maks 5 meter fra kjørbar veg på ruta.

Beholderstørrelse
Valg av abonnement påvirker beholderstørrelsen, og dermed også renovasjonsgebyret,
se prisliste. Finn ditt behov før du velger abonnement. I en beholder på 140 liter er det plass til
ca. 8 - 10 bæreposer med avfall. Du kan når som helst bytte beholderstørrelser dersom behovet endrer seg. 

Om du ønsker at vi skal bytte for deg, tilkommer en serviceavgift.

NB! Dersom du ønsker å bytte beholder selv, må dette gjøres i åpningstiden for den aktuelle gjenvinningsstasjonen. Åpningstidene finner du her.

Slik sorterer du i din kommune: Klikk her for informasjon.


 
Navn

Adresse:

Gnr/Bnr.:
Sted:
Telefon:
Epost:
Nytt abonnement
Endre abonnement Har i dag liter
Hente selv: ja     Nei    (Serviceavgift tilkommer)
Disse dunkene skal leveres ut:
Antall:
80L Restavfall
140L Restavfall
240L Restavfall
360L Restavfall
660L Restavfall
 
Antall:
80L Papiravfall
140L Papiravfall
240L Papiravfall
360L Papiravfall
660L Papiravfall
   

Utslitte tekstiler..
..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte tekstiler pakkes i
pose og legges i

Fretex eller UFFs
innsamlingsboks
.                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

HytterenovasjonSiden er under utarbeidelse

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.