Tøybleierabatt


Foreldre flest velger engangsbleier til barna. Ønsker du å bruke tøybleier, gir Envina kr 1.000,- inkl. m.v.a. som en engangsrabatt på renovasjonsgebyret.

Bruk av tøybleier gir inntil 40 % lavere klimagassutslipp enn engangsbleier - forutsatt at man vasker og tørker dem på en fornuftig måte.
Les mer om bruk av tøybleier på Naturvernforbundets hjemmeside.

For å få rabatten, må du ha et renovasjonsabonnement i en av Envina-kommunene. Rabatten gis én gang per barn og innvilges etter søknad per brev eller e-post. Legg ved kvittering på køpte tøybleier samt en erklæring fra helsesøster om at tøybleier blir benyttet.

Utslitte tekstiler..
..kan få nytt liv.
Rengjorte, utslitte tekstiler pakkes i
pose og legges i

Fretex eller UFFs
innsamlingsboks
.                          

Skoler og barnehager


Spennende spill, undervisningsopplegg og informasjon for barnehager, grunnskole og videregående.


Her finner du informasjon om vår bruktbutikk

HytterenovasjonSiden er under utarbeidelse

Interkommunalt renovasjonsselskap
for Melhus og Midtre Gauldal.